Comp Tech

Informacje ze świata i komputera

Technologia

Co to jest gazotron

Gazotron

Gazotron jest natomiast typem gazowej lampy elektronowej. Jest to dioda lampowa prostownicza, którą stosuje się zazwyczaj przy zasilaczach o dużej mocy. Lampa taka przypomina budowę diody próżniowej, jednakże sama konstrukcja różni się od niej. Lampa taka posiada tak samo jak dioda próżniowa gorącą katodę oraz anodę. Elektrony, które są emitowane z katody, są przyspieszane poprzez dodatnio naładowaną anodę. Przez pole elektryczne powstałe pomiędzy elektrodami, elektrony zostają rozpędzone. W lampie takiej nie istnieje próżnia, więc średnia droga swobodna elektronu jest mała. Elektron uderza w molekułę gazu przez co jonizuje go. W ten sposób w lampie powstaje nam gaz jonizowany, który składa się z różnych ładunków, zarówno z ujemnych elektronów, jak również dodatnich jonów. Elektrony zmierzają w kierunku anody, a natomiast jony podążają w kierunku katody. Głównym nośnikiem prądu są tutaj elektrony, ponieważ jony poruszają się powoli. Potencjał w lampie jest nierównomierny. Przy katodzie  silnie wzrasta, a natomiast w pozostałych częściach jest stały. Powoduje to, że natężenie pola elektrycznego jest bardzo wysokie przy katodzie, a dalej jest zbliżone to natężenie do zera. Taki nierównomierny potencjał daje nam tutaj szereg zalet. Wśród tych efektywnych cech możemy wymienić następujące. Po pierwsze katoda ma silną emisję elektronów. Jest to możliwe dzięki temu, że wartość tej emisji zależy od natężenie pola elektrycznego, które wytwarzane jest na powierzchni katody, a natężenie tego pola na katodzie jest bardzo duże.

Cechy gazotronu

Odległość pomiędzy katodą a anodą nie ma żadnego wpływu na wartość prądu, który jest emitowany. Spadek napięcia na lampie zachodzi tu przy powierzchni katody, a w reszcie części ogniwa nie istnieje praktycznie w ogóle żadne pole elektryczne, co daje nam możliwość zbudowania dużej anody oraz dużej katody. Ostatnią ważną cechą takiej lampy jest fakt, że spadek napięcia jest tutaj stały. Nie zależy on od wartości płynącego prądu, a ponadto jest równy energii, która jest niezbędna do jonizacji cząstki gazu, która wyrażona jest tutaj w elekrowoltach. Wnioskujemy z tego, że elektrony rozpędzają się tylko i wyłącznie do prędkości, która jest niezbędna do jonizacji cząsteczki gazu. Wartość napięcia wynosi tutaj od 10 do 15 woltów i zależy tylko od rodzaju gazu i wartości ciśnienia tego gazu. Katoda w gazotronie zbudowana jest ze spirali, która jest złożona z drutu grzejnego. Drut ten jest pokryty tlenkami metali alkalicznych. Spirala otoczona jest ponadto metalowym cylindrem, który uniemożliwia utratę ciepła przez katodę. Anoda natomiast ma postać krążka metalowego, który umieszczony jest nad katodą. Pomimo swoich niezwykłych zalet gazotrony posiadają także wady. Wśród tych wad możemy wymienić na przykład  wolną pracę, która jest ograniczona czasem poświeconym na dejonizację gazu, czas pracy wynosi tutaj od kilkuset do kilku tysięcy godzin. Ponadto w gazotronach należy odpowiednio włączyć oraz utrzymać odpowiednią temperaturę bańki lampy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ