Comp Tech

Informacje ze świata i komputera

Biznes

Kredyt w walucie

Umowy kredytowe

Umowa dotycząca pobrania kredytu konsumenckiego powinna zawierać wiele ważnych informacji. Przede wszystkim powinny to być dane dotyczące kredytobiorcy oraz kredytodawcy. Taka umowa powinna także zawierać wysokość kredytu oraz sposób, jak również termin jego spłaty. Ponadto umowa powinna zawierać również oprocentowanie, jak również warunki zmiany tego oprocentowania. Na umowie powinny poza tym być umieszczone opłaty oraz prowizje. Na umowie powinna znaleźć się również informacja o całkowitym koszcie kredytu oraz rzeczywistą roczną sumę oprocentowania. Ponadto na umowie musi znajdować się sposób zabezpieczenia kredytu, jak również wszystkie związane opłaty z tym zabezpieczeniem. Na umowie musi znaleźć się także miejsce o wszystkich innych pozostałych kosztach, które ponosi kredytobiorca, jak również informacje, które uprawniają nas do przedterminowej spłaty kredytu. W momencie, kiedy bierzemy kredyt na określoną rzecz bądź też usługę, to w umowie musi się znaleźć jeszcze kilka istotnych informacji. Musi znajdować się w niej opis tej rzeczy czy usługi. Musi znajdować się także w umowie cena danej rzeczy czy usługi. Jeśli mamy przypływ gotówki, to nie musimy spłacać kredytu zgodnie z harmonogramem spłat, ale możemy zrobić to wcześniej, przedterminowo. Wtedy także unikniemy prowizji. Można także zawsze odstąpić od umowy, według oczywiście informacji zawartych w umowie i według odpowiednich terminów. I jeśli odstępujemy od umowy, to musimy do kredytodawcy dostarczyć odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z umowy i zwrócić pobrany kredyt.

Kredyt dewizowy

Kredyt dewizowy jest udzielany w obcej walucie, którą następnie się przelicza oraz wypłaca w polskiej walucie. Jest to kredyt niżej oprocentowany od normalnego kredytu, którego od razu udziela się w polskich złotych. Osoby, które biorą taki kredyt dewizowy są to przede wszystkim importerzy, jak również osoby, które nie boją się osłabienia złotego w porównaniu z innymi walutami. Kredyt komercyjny jest takim kredytem, którego wysokość oprocentowania jest zależna od warunków, które stawia nam bank, gdzie bierzemy kredyt. Tymi warunkami są na przykład: okres spłaty, stała albo zmienna stopa oprocentowania, jka również wysokości kosztów obsługi kredytu. Kredyt komercyjny jest kredytem łatwo dostępnym. Kredyt preferencyjny jest udzielany na najkorzystniejszych warunkach w porównaniu z innymi kredytami. Taki kredyt mogą dostać rodziny o niskich dochodach, które chcą kupić na przykład mieszkanie. Kredyt taki także otrzymają rolnicy, którzy przeznaczą go na zakup nawozów albo ziarna siewnego. Kredyty takie często przyznaje się także instytucjom oraz urzędom takim jak: gminy na budowę kanalizacji czy gazociągów. Kredyt ten jest dofinansowany przez agencje rządowe albo ze specjalnych funduszy Unii Europejskiej. Kredyt możemy zaciągnąć w instytucji kredytowej. Instytucja taka jest podmiotem, który posiada swoją siedzibę za granicą Polski oraz jednocześnie na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Podmiot ten prowadzi działalność na własny rachunek. Działalność taka polega na przyjmowaniu depozytów oraz innych środków, które powierza się instytucji w celu przechowania z możliwością zwrotu, jak również instytucja ta udziela kredytów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ