Comp Tech

Informacje ze świata i komputera

fontanna

Akademie der Kunste i fontanna Neptuna

Akademie der Kunste Akademie der Kunste jest Akademią  Sztuki znajdującą się w Berlinie. Akademia ta spełnia kilka celów. Wśród nich możemy wyróżnić następujące: reprezentowanie federacji w zakresie sztuki i kultury, promocja sztuki, propagowanie sztuki w społeczeństwie, oddziaływanie o zasięgu międzynarodowym,…