Comp Tech

Informacje ze świata i komputera

Technologia

Dioda Zenera i tunelowa

Dioda Zenera Przy napięciach w zakresie od pięciu do siedmiu wolt mamy do czynienia zarówno ze zjawiskiem Zenera, jak i z przebiciem lawinowym. Natomiast przy napięciach większych od siedmiu wolt, mamy do czynienia już tylko z przebiciem lawinowym. Przebicie lawinowe…

Co to jest gazotron

Gazotron Gazotron jest natomiast typem gazowej lampy elektronowej. Jest to dioda lampowa prostownicza, którą stosuje się zazwyczaj przy zasilaczach o dużej mocy. Lampa taka przypomina budowę diody próżniowej, jednakże sama konstrukcja różni się od niej. Lampa taka posiada tak samo…

Co to są diody półprzewodnikowe

Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa jest dwukońcówkowym elementem półprzewodnikowym. Taka dioda składa się z dwóch warstw półprzewodnika. Te warstwy są złożone z dwóch  domieszek, typu n i typu p. Te dwie warstwy domieszkowania tworzą razem złącze typu p-n. Dioda może być…