Comp Tech

Informacje ze świata i komputera

Ciekawostki

Jak zachować bezpieczeństwo podczas robót drogowych?

Bezpieczeństwo jest najważniejsze i o tym trzeba pamiętać podczas prac drogowych. Prowadzenie prac drogowych uważane jest nie tylko za trudne, ale i niebezpieczne. Trzeba pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa. 

Jak oznaczyć teren prac drogowych?

Prace drogowe odbywają się niemal w każdych warunkach pogodowych, ale często prowadzone są też o zmierzchu. Dlatego ryzyko wypadku jest w tym przypadku większe. Należy więc zadbać o widoczność, tak aby inni kierowcy mogli zauważyć, że prowadzone są roboty. Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, gdy roboty prowadzone są przy ruchu ulicznym, dlatego tak ważne jest oznakowanie terenu. Przede wszystkim należy stosować zapory drogowe. Kolejnymi ważnymi elementami są oczywiście pachołki drogowe. Służą one również do wyznaczania drogi objazdowej, z której samochody mogą korzystać. Pachołki drogowe pozwalają wyodrębnić np. dany obszar jezdni czy chodnika, choć można je wykorzystać też tam, gdzie malowane są pasy bądź naprawiane barierki. Należy także postawić na tablice uchylne z elementami odblaskowymi czy tablice ostrzegawcze. Niezbędne jest zastosowanie znaków wskazujących objazd. 

O czym jeszcze pamiętać podczas prowadzenia robót drogowych? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że dla bezpieczeństwa pracowników niezbędne jest nie tylko zapewnienie ochronnej odzieży, ale musi być to także odzież odblaskowa – ostrzegawcza. Przepisy jasno mówią, że za bezpieczeństwo pracowników i zapewnienie im odpowiedniej odzieży odpowiedzialność ponosi pracodawca. Trzeba jeszcze pamiętać, że jeżeli prace na drodze nie zamykają całkowicie ruchu dla samochodów, to przedsiębiorstwo, które je wykonuje odpowiada także za bezpieczeństwo użytkowników drogi. Przez to, że prace drogowe są uznawane za niebezpieczne pracownicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instrukcji BHP. Niedopuszczalne jest stosowanie słabej widoczności sprzętu. Trzeba zadbać o profesjonalne ochronne wyposażenie drogowe i utrzymać obszar do prowadzenia działań ratunkowych, jeżeli takie będą konieczne.    

ZOSTAW ODPOWIEDŹ