Comp Tech

Informacje ze świata i komputera

Technologia

Dioda LED i dioda laserowa

Dioda RGBA LED

Dioda typu RGBA LED  jest taką samą diodą co RGB LED, ale posiada dodatkowe rozszerzenie o barwę bursztynową. Dioda typu RGBW LED jest również diodą typu RGB LED, ale z dodatkowym rozszerzeniem o barwę białą. Dioda typu warm white LED generuje białe światło ciepłe. Dioda typu neutral white LED generuje światło białe neutralne. Dioda typu cool white LED generuje światło białe zimne. Dioda typu High Power LED jest diodą o wysokiej mocy. Żeby mogła odpowiednio pracować wymaga odpowiedniego chłodzenia oraz źródła prądowego do zasilania. Białe diody z tego typu posiadają emiter wielkości jednego milimetra kwadratowego. Jasność ich wynosi 100 lm przy prądzie 350 miliamperów i przy pobieranej mocy o wartości jednego wata. Diody laserowe to tak zwany laser półprzewodnikowy. Jego czynnym obszarem jest półprzewodnik, który ma postać złącza p-n. Obszar czynny lasera jest pompowany poprzez prąd elektryczny. Największe znaczenie lasery te maja w fotonice. Warunkują to małe rozmiary, wysokie moce, prostota przy modulacji prądem sterującym o wysokiej częstotliwości oraz możliwość pozyskania promieniowania od podczerwieni po fioletowe pasmo widzialne. Laser jest złożony z półprzewodników typu n i p. Elektron przechodzi do pasma przewodzenia za pomocą prądu, co jest połączone z odwrotnym procesem zwanym rekombinacją promienistą. Podczas tego procesu uwalniany jest foton, który pozwala na wywołane akcji laserowej. Diody laserowe posiadają wbudowaną fotodiodę, która umożliwia pomiar natężenia emitowanego światła.

Diody laserowe

Układem zasilającym diod laserowych jest sterowane źródło prądowe. Układ ten dostarcza diodzie prąd. Wielkość tego prądu zależy od prądu, który płynie przez fotodiodę. Istniejące tutaj ujemne sprzężenie zwrotne sprawia, że im więcej światła emituje laser, tym mniejszym prądem jest on zasilany. Lasery półprzewodnikowe emitują promieniowanie spójne. Lasery możemy podzielić na dwa rodzaje: lasery półprzewodnikowe złączowe, czyli diodowe oraz lasery półprzewodnikowe bezzłączowe, które są wykonane z jednego materiału. W laserach złączowych wyróżniamy następujące obszary czynne: struktura homozłączowa, struktura monoheterozłączowa, struktura biheterozłączowa, studnia kwantowa, druty kwantowe oraz kropki kwantowe, a natomiast w laserach bezzłączowych obszarem czynnym jest struktura lasera kaskadowego. Wśród laserów półprzewodnikowych wyróżniamy następujące lasery: laser o emisji krawędziowej, laser o emisji powierzchniowej, niebieski laser oraz laser UV. Laser o emisji powierzchniowej jest rodzajem lasera złączowego i dzielimy go na dwa rodzaje. Jest to laser PCSEL z poziomą wnęką rezonansową oraz laser VCSEL z pionową wnęką rezonansową. Laser VCSEL ma szereg zalet, wśród których możemy wymienić następujące:  pracuje na pojedynczym modzie podłużnym, ma wąską i nie wykazująca astygmatyzmu wiązkę, daje możliwość dokładnej kontroli grubości warstw, posiada geometrię, która pozwala na łatwe sprzężenie z innymi elementami optyki scalonej, jak również posiada możliwość wytworzenia matryc dwuwymiarowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ